Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Save.vn. Comtek Co., Ltd cung cấp các dịch vụ cho bạn dựa vào các thông báo, các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này. Ngoài ra, khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ của chúng tôi (ví dụ, Đánh giá Khách hàng), bạn sẽ bị áp dụng các quy tắc, hướng dẫn, các chính sách, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ như vậy, và chúng được kết hợp vào Thỏa thuận này bởi các tham chiếu này. Chúng tôi có quyền thay đổi trang web này và các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào. TRUY CẬP, DUYỆT HOẶC CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC TRANG WEB NÀY CHO BIẾT SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, VÌ VẬY TRƯỚC HẾT BẠN HÃY ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY.

 

SỬ DỤNG TRANG WEB

 

Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn đã ít nhất 18 tuổi hoặc truy cập vào trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi đồng ý cấp cho bạn với một hạn chế quyền, có thể hủy bỏ, không được chuyển nhượng, và không độc quyền để truy cập và sử dụng Save.vn bằng cách hiển thị nó trên trình duyệt Internet của bạn chỉ với mục đích mua bán vật dụng cá nhân trên Save.vn và không cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc sử dụng thay cho bất kỳ bên thứ ba, trừ khi chúng tôi cho phép điều này trước. Bất kỳ vi phạm nào Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc thu hồi ngay các quyền được cấp trong đoạn mô tả này mà không cần thông báo cho bạn.

 

Ngoại trừ quyền được cho phép ở trên, bạn không được sao chép, phân phối, trưng bày, bán, cho thuê, chuyển giao, tạo ra tác phẩm phái sinh, dịch, sửa đổi, làm ngược lại, tháo rời, dịch ngược hoặc khai thác Save.vn hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi bằng văn bản. Bạn không được phép thực hiện bất kỳ mục đích thương mại nào từ các thông tin được được cung cấp trên Save.vn hoặc sử dụng Save.vn vì lợi ích của doanh nghiệp khác, trừ khi được sự cho phép của chúng tôi từ trước. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, và / hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng theo ý của mình, bao gồm, không giới hạn, nếu chúng tôi tin rằng hành vi của khách hàng vi phạm luật pháp hoặc có hại đến lợi ích của chúng tôi.

 

Bạn không được tải lên, phân phối, hay phát hành khác thông qua Save.vn bất cứ nội dung, thông tin, hoặc tài liệu khác mà (a) vi phạm hoặc xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, hay các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào; (b) bôi nhọ, đe dọa, nói xấu, tục tĩu, không đứng đắn, khiêu dâm, hoặc có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật pháp Việt Nam hay luật pháp quốc tế; hoặc (c) bao gồm bất kỳ lỗi, virus, sâu internet, bẫy cửa sau, Trojan hay mã độc hại khác hoặc tài sản.

 

Nội dung được cung cấp trên trang web này là duy nhất cho mục đích thông tin. Đó là trách nhiệm duy nhất của bạn để tham khảo ý kiến ​​một bác sĩ có giấy phép hoặc chăm sóc y tế có trình độ chuyên môn để được tư vấn, chẩn đoán, và / hoặc điều trị của bất kỳ tình trạng sức khỏe có liên quan. Nội dung gửi hoặc ý kiến ​​bày tỏ trên Save.vn là của các cá nhân thể hiện những thông tin đó hoặc ý kiến ​​và có thể không phản ánh ý kiến ​​của chúng tôi. Sản phẩm thể hiện trên Save.vn là của nhà cung cấp và không được thực hiện bởi chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể chỉ định cho bạn một mật khẩu và tài khoản để bạn có thể truy cập và sử dụng các phần nhất định của Save.vn. Mỗi khi bạn sử dụng một mật khẩu hoặc xác định, bạn sẽ được coi là có thẩm quyền để truy cập và sử dụng trang web này một cách phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, và chúng tôi không có nghĩa vụ để điều tra uỷ quyền hoặc nguồn gốc của bất kỳ truy cập như vậy hoặc sử dụng trang web này. BẠN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ CÁC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY BỞI BẤT KỲ AI SỬ DỤNG MẬT KHẨU VÀ ĐỊNH DANH ĐÃ GÁN CHO BẠN CÓ HOẶC KHÔNG TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC SỰ BỞI BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TẤT CẢ CÁC LIÊN HỆ VÀ GIAO DỊCH VÀ TẤT CẢ CÁC NGHĨA VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH) PHÁT SINH  THÔNG QUA CÁC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NÀY. Bạn chỉ có trách nhiệm bảo vệ bí mật và an toàn của mật khẩu và định danh đã được được gán cho bạn. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc định danh của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào đe dọa an toàn của trang web này.

 

GÓP Ý VÀ ĐÁNH GIÁ

 

Ngoại trừ những trường hợp khác trong Thỏa thuận này hoặc trên các trang web, bất cứ điều gì mà bạn gửi hoặc đăng trên Save.vn và / hoặc cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, các ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật, các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung , "Bài nộp") đang và sẽ được xem như không bảo mật và không độc quyền, và chúng tôi sẽ không trả tiền bản quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi và chuyển giao cho người sử dụng, sao chép, phân phối, trưng bày, xuất bản, thực hiện, bán, cho thuê, chuyển giao, điều chỉnh, tạo ra sản phẩm phái sinh từ các Bài gửi như vậy, bằng bất kỳ phương tiện và trong bất kỳ hình thức nào, và để dịch, sửa đổi, làm ngược lại, tháo rời, hoặc dịch ngược các Bài gửi như vậy. Tất cả các Bài gửi sẽ tự động trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi và sẽ không được trả lại cho bạn.

 

Ngoài các quyền đối với bất cứ Bài gửi nào, khi bạn đăng bài bình luận hay đánh giá tới Save.vn, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi với bất kỳ đánh giá, bình luận, hoặc các nội dung khác, nếu có, trong đó liên kết với đánh giá, bình luận, hoặc nội dung khác. Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với các đánh giá, nhận xét và các nội dung khác mà bạn đăng trên Save.vn và sử dụng các đánh giá, bình luận của bạn, hoặc nội dung khác do chúng tôi sẽ không xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là một ai đó khác hơn bản thân hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Bài gửi hoặc Nội dung nào. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, loại bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Bài gửi nào (bao gồm cả nhận xét hoặc đánh giá) vì bất kỳ lý do nào.

 

SỞ  HỮU TRÍ TUỆ

 

Tất cả văn bản, đồ họa, nút biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, và phần mềm (gọi chung là "Nội dung"), thuộc độc quyền của Comtek, Jsc, hoặc các chi nhánh của nó. Việc thu thập, sắp xếp, và tập hợp tất cả các nội dung trên trang web này ("Biên tập") thuộc độc quyền của Comtek, Jsc hoặc các chi nhánh của nó. Tất cả các phần mềm được sử dụng trên trang Web này ("Phần mềm") là tài sản của Comtek, Jsc, các chi nhánh của nó hoặc phần mềm của nhà cung cấp. Nội dung, việc Biên tập và các Phần mềm đều được bảo vệ bởi luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế. Save, Save.vn và biểu tượng khác, biểu tượng thiết kế, dòng tên, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc các từ được đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ của Comtek, Jsc, các chi nhánh của nó, các nhà cung cấp, hoặc các bên thứ ba. Việc sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi thể hiện đều bị nghiêm cấm. Bạn không thể sử dụng nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ trong bất kỳ cách nào mà có thể gây nhầm lẫn. Bạn không thể sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi theo bất cứ cách nào mà gây tổn hại đến uy tín hoặc làm mất sự tín nhiệm của chúng tôi. Bạn không thể sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi bằng cách đặt các thẻ meta mà không có sự cho phép trước.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Vu lòng xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đó cũng điều chỉnh việc truy cập của bạn vào trang web này, để hiểu các quy định của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi hiện có sẵn tại http://www.save.vn/quy-dinh-chinh-sach/n8/Chinh-sach-Bao-mat.html.

 

RỦI RO; CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG KHÁC

 

Nguy cơ mất mát và tiêu đề về các sản phẩm bạn đã mua bạn chuyển đến cho bạn khi giao hàng của chúng tôi về các mặt hàng cho người vận chuyển theo quy định về tiêu chuẩn của chúng tôi về bán hàng, mà bạn có thể truy cập ở đây http://www.save.vn/quy-dinh-chinh-sach/n8/Dich-vu-Khach-hang.html- dịch vụ trung tâm (và trên các trang web mà có trang web liên kết).

 

KẾT THÚC VÀ HIỆU LỰC CỦA KẾT THÚC

 

Ngoài ra với bất kỳ quy phạm pháp luật hoặc các biện pháp công bằng khác, chúng tôi có thể, mà không cần thông báo trước cho bạn, ngay lập tức chấm dứt Thỏa thuận này hoặc thu hồi bất kỳ hoặc tất cả các quyền của bạn đã được cấp theo Thỏa thuận này. Khi nào chấm dứt Thỏa thuân này, bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt tất cả các truy cập đến và sử dụng các trang web và ngoài ra chúng tôi bằng bất kỳ sự hợp pháp hoặc bằng các biện pháp khác, ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và định danh tài khoản cấp cho bạn và từ chối truy cập của bạn và quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần của trang web này. Bất kỳ khi nào chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ (bao gồm nhưng không giới hạn, các nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt.

 

TRUY CẬP QUỐC TẾ

 

Trang web này có thể được truy cập từ các quốc gia khác bên ngoài Việt Nam. Trang web này có thể chứa sản phẩm hoặc tham khảo cho các sản phẩm không có sẵn bên ngoài Việt Nam. Các tham khảo này không ngụ ý rằng sản phẩm đó sẽ được cung cấp bên ngoài Việt Nam. Nếu bạn truy cập và sử dụng trang web bên ngoài Việt Nam bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương và các quy định nơi bạn sinh sống.

 

TỪ BỎ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC ĐÃ CUNG CẤP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUẨN CỦA VIỆC BÁN HÀNG RẰNG VIỆC PHÂN PHỐI BÁN MỖI SẢN PHẨM TRÊN TRANG WEB NÀY, MỘT BẢN SAO BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP TẠI http://www.save.vn/n8/dich-vu-khach-hang.html đây (và trên các trang web mà trang web liên kết đến), TRANG WEB NÀY, CÁC SẢN PHẨM CHÀO BÁN TRÊN TRANG WEB VÀ THỰC HIỆN GIAO DỊCH THÔNG QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHÚNG TÔI VỀ MỘT CƠ BẢN "NHƯ LÀ ". CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐƯA RA BẢO ĐẢM NÀO VỀ BẤT KỲ LOẠI NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, NHƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB HAY THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, HOẶC CÁC SẢN PHẨM BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐÂY http://www.save.vn/quydinh-chinhsach/ khách hàng dịch vụ trung tâm (và trên các trang web mà trang web liên kết đến). MỞ RỘNG TOÀN BỘ CÓ THỂ ĐƯỢC THỪA NHẬN BỞI LUẬT PHÁP PHÙ HỢP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI CÁC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM, TITLE, HƯỞNG THỤ YÊN LẶNG, CHÍNH XÁC DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG. TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BAO GỒM KHÔNG CHÍNH XÁC, CÁC LỖI, HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC NỘI DUNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI.

 

MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT ĐƯỢC CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VỀ BẤT KỲ CÁC PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN GIÁN TIẾP, TAI NẠN, TỔN HẠI, ĐIỂN HÌNH, ĐẶC BIỆT HAY LÀ HỆ QUẢ. MỞ RỘNG RA THEO LUẬT, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM HÀNH ĐỘNG CÓ TỔ CHỨC) KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ LỆ PHÍ THỰC TẾ BẠN PHẢI TRẢ TRONG THÁNG NGAY TRƯỚC KHI DẪN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI.

 

LỖI ĐÁNH MÁY

 

Trong trường hợp một sản phẩm được liệt kê với một mức giá không chính xác hoặc những thông tin không chính xác do lỗi đánh máy hoặc lỗi trong định giá hoặc thông tin sản phẩm nhận được từ nhà cung cấp của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền từ chối hay hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào cho sản phẩm được liệt kê theo giá không chính xác. Chúng tôi có quyền từ chối hay hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy, có hoặc không theo thứ tự đã được xác nhận và thẻ tín dụng của bạn bị tính phí. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho việc mua và đặt hàng của bạn bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ ngay lập tức trả lại vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn trong số tiền đã bị tính phí.

 

CÁC LIÊN KẾT

 

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet được sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy.

 

KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN

 

Chúng tôi tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sao chép theo cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng làm theo ý của chúng tôi và Thủ tục và Khiếu nại về Tạo yêu cầu của việc Vi phạm Bản quyền.

 

CÁC BIỆN PHÁP

 

Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục theo luật pháp của chúng tôi cho bất kỳ thực tế nào hoặc các mối đe dọa nào vi phạm Thỏa thuận này này sẽ là không đủ và chúng tôi có toàn quyền thực thi cụ thể hoặc bằng bồi thường, hoặc cả hai, ngoài ra với bất kỳ thiệt hại nào mà chúng tôi có thể có toàn quyền hợp pháp để phục hồi, cùng với các chi phí hợp lý cho của bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào, bao gồm, không giới hạn, phí luật sư.

Chúng tôi không có quyền hoặc biện pháp khắc phục của chúng tôi không phải là độc quyền theo bất kỳ hình thức nào khác, hoặc theo pháp luật hoặc công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn việc bồi thường thiệt hại, phí luật sư và các chi phí khác.

 

Chúng tôi không từ bỏ ngay lập tức các quyền hoặc các biện pháp khắc phục theo các điều khoản và điều kiện sẽ bao hàm bất cứ nghĩa vụ nào để cấp bất kỳ sự tương

tự, trong tương lai hoặc sự từ bỏ khác.

 

LUẬT CÓ THỂ ÁP DỤNG

 

Trang web này được tạo ra và kiểm soát bởi chúng tôi ở Hà Nội, Việt Nam. Như vậy, luật của Hà Nội sẽ chi phối những lời phủ nhận, các điều khoản, và điều kiện, mà không đưa ra bất kỳ yếu tố mâu thuẫn pháp luật có hiệu lực.

 

TRANH CHẤP

 

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan theo bất kỳ cách nào khi bạn đến Save.vn hoặc mua các sản phẩm qua Save.vn sẽ được đệ trình lên Tòa án Kinh tế TP. Hà Nội, Việt Nam để giải quyết các tranh chấp. Phán quyết của trọng tài kinh tế là cuối cùng và ràng buộc và có thể được chấp nhận như là một bản án trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác.

 

SEVERABILITY

 

Nếu trái với bất kỳ quy định ở đây sẽ được coi là không hợp lệ, có hiệu lực, hoặc vì lý do nào không thể thực thi, điều kiện đó được coi là nhiều và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại.

 

ĐỊA CHỈ CỦA CHÚNG TÔI

 

Xin vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​(bao gồm tất cả các yêu cầu không liên quan đến vi phạm bản quyền) liên quan đến Save.vn đến:

Comtek Co., Ltd. Số 14/N6, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên hệ Mua hàng

0165.611.3835

Chính sách chất lượng

Mua sắm tại Save.vn là An toàn

Cam kết Mua sắm An toàn

Cước phí Vận chuyển

Miễn phí Vận chuyển Tiêu chuẩn tất cả đơn hàng, bất kể kích thước hoặc giá trị.

Xem thêm

Chính sách Trả hàng

Save.vn vui vẻ chấp nhận trả hàng của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Xem thêm