Điều khoản Thanh toán

Điều khoản Sử dụng Thanh toán Online


Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ thanh toán trên trang web: www.save.vn  của Công ty TNHH Comtek (Comtek ., Co, LTD) và những trang web của bên thứ ba. Việc quý khách nhấp chuột vào nút “Thanh toán” nghĩa là quý khách chấp nhận đồng ý tất cả các điều khoản thỏa thuận trong các trang web này.


1.    Giải thích từ ngữ


Điều khoản: là những điều quy định giữa Comtek và quý khách

 

Bên thứ ba: là những đơn vị liên kết với Comtek (OnePay, Vietcombank) nhằm hỗ trợ việc thanh toán qua mạng cho quý khách

2.    Về sở hữu bản quyền


Trang web www.save.vn thuộc quyền sở hữu của Comtek và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng trang web này với mục đích xem thông tin và đăng ký thanh toán online cho cá nhân chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.

 

Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web Comtek . Không được sử dụng các lôgô, các nhãn hiệu Comtek dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của Comtek bằng văn bản


3.    Về thông tin khách hàng


Khi đăng ký thanh toán qua mạng, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản.

 

Đối với thông tin cá nhân: Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua hàng hóa của quý khách và sẽ hiển thị những nội dung cần thiết đơn hàng.

 

Comtek cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý. Những thông tin này của quý khách sẽ được Comtek giữ mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của quý khách hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định. Xem thêm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được
Comtek và bên thứ ba áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống thanh toán nổi tiếng trên thế giới như Visa và MasterCard cung cấp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin tài khoản quý khách

4.    Về trang web liên kết


Các trang web của Comtek có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này nhằm chỉ cung cấp những sự tiện lợi cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. Comtek sẽ không chiu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.

 

5.    Về hủy đơn hàng


Trong trường hợp hủy đơn hàng, quý khách vui lòng gửi email thông báo hủy đơn hàng đến Comtek. Comtek sẽ trao đổi và xác nhận lại tất cả các thông tin của quý khách. Khi hoàn tất việc xác nhận thông tin, Comtek sẽ hoàn tiền vào đúng tài khoản quý khách đã thanh toán sau khi trừ các khoản lệ phí hủy đơn hàng. Lệ phí hủy đơn hàng sẽ tùy thuộc vào từng đơn hàng quý khách đã đặt. Xem thêm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi

 

6.    Trách nhiệm của Comtek

 

Comtek có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của quý khách với sự nghiêm túc cao nhất.

 

Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm mà quý khách có được trong quá trình thanh toán nếu do lỗi của Comtek.
 

Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như đơn hàng mà quý khách đã đặt. Tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ đơn hàng bất cứ lúc nào mà chúng tôi thấy cần thiết vì sự an toàn cho quý khách. Xem thêm Chính sách Bảo mật của chúng tôi

 

Mọi thay đổi nếu có sẽ được thông báo nhanh chóng cho quý khách ngay trước khi gửi đặt hàng hoặc ngay sau khi phát hiện những phát sinh.
 

7.    Trường hợp miễm trách nhiệm đối với Comtek


Comtek sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách nào đăng ký thông tin.

 

Comtek không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.

 

Comtek sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại trong khi đang thanh toán hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang bên ngoài.

 

Comtek cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

Xem thêm Chính sách Bảo mật của chúng tôi


8.    Trách nhiệm của khách hàng


Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì Comtek có quyền hủy đơn hàng đã mua của quý khách.

 

Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra thông tin tài khoản để kịp thời để báo cho Comtek nếu có những sự cố. Thời hạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày thanh toán, Comtek sẽ không nhận giải quyết bất cứ kiếu nại nào từ việc thanh toán.

 

Quý khách không sử dụng các nội dung của các trang web do Comtek quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.

Giúp và hỗ trợ với Comtek về việc thông báo cho Comtek các trang web khác sử dụng thông tin từ những trang web Comtek quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tính xấu cho Comtek .

 

Quý khách phải tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của quý khách khi sử dụng các trang web của Comtek không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách.

 

Liên hệ Mua hàng

0165.611.3835

Chính sách chất lượng

Mua sắm tại Save.vn là An toàn

Cam kết Mua sắm An toàn

Cước phí Vận chuyển

Miễn phí Vận chuyển Tiêu chuẩn tất cả đơn hàng, bất kể kích thước hoặc giá trị.

Xem thêm

Chính sách Trả hàng

Save.vn vui vẻ chấp nhận trả hàng của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Xem thêm