Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của Ngân hàng Việt Á Bank

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

BẰNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG VIỆT Á

 

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG  THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:
Đăng ký sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại các quầy giao dịch của Việt Á Bank.

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Việt Á :

Chọnhàng hóa/ dịch vụcần mua,hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Việt Á Bank

 

image002.jpg

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên in trên thẻ : Tên in trên mặt trước của thẻ, không có dấu

Số thẻ : Số in trên mặt trước của thẻ, không có khoảng trống

 

image003.png

 

Nhấn “Tiếp tục”.

 

Bước 3: Xác thực chủ thẻ

Nhập Tên đăng nhậpvàMã đăng nhập của dịch vụthanh toán trực tuyến

Số xác thực OTP: Việt Á sẽ tự động gửi OTP qua SMS về số điện thoại đã đăng ký

Nhậpô Nhập chuỗi sau, bạn nhập chuỗi ký tự phía trên.

Sau khi nhập xong các thông tin trên, bạn chọn nút “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của VAB

 

image005.png

 

NhấnThanh toánđể thực hiện thanh toán

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Việt Á  sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

Dịch vụ khách hàng của  Việt Á Bank: 08.39144565