Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng Maritime Bank

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

BẰNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG MARITIME BANK (MSB)

 

A/ ĐIỀU KIỆNTHANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:
Sở hữu thẻ M1 do Ngân hàng Maritime Bank phát hành

Chú ý: Thẻ Mmoney của Maritime Bank không hỗ trợ chức năng thanh toán trực tuyến

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Maritime Bank :

Chọnhàng hóa/ dịch vụcần mua,hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Maritime Bank.

 

image001.png

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên chủ thẻ : Tên đã đăng kí với MaritimeBank khi mở thẻ, nhập không có dấu

Số thẻ : Số in trên mặt trước của thẻ, nhập không có khoảng trống

 

image003.png

 

Nhấn “Tiếp tục”.

 

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằngmật khẩu OTP (OneTime Password)

Nhập OTP. MaritimeBank sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với ngân hàng.

 

image005.png

 

Nhấn Tiếp tục để thực hiện xác thực

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

MaritimeBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

Dịch vụ khách hàng 24/7 của MaritimeBank: 04.3944.5566