Xây dựng mô hình trồng măng tây xanh theo hướng VietGap tại Ninh Thuận

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thông qua triển khai dự án “Xây dựng mô hình trồng Rau măng tây xanh theo hướng VietGap tại Ninh Thuận” do Hội Nông dân tỉnh chủ trì thực hiện. Với mục tiêu thử nghiệm nhằm đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, tính thích nghi, hiệu quả kinh tế, từ đó hoàn thiện quy trình trồng cây măng tây xanh phù hợp với điều kiện tỉnh, nhân rộng mô hình và chuyển giao kỹ thuật trồng măng tây trên địa bàn tỉnh. Dự án được thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư KH&CN vào mô hình là 261 triệu, triển khai tại 3 vùng: An Hải, Mỹ Hải và Văn Hải với diện tích 0,6 ha. Cây măng tây là đối tượng cây trồng mới đối với tỉnh Ninh Thuận và được biết đến từ năm 2009, nhưng giá trì kinh tế rất cao, góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân. Bình quân đầu tư trên 1 sào, người dân thu được 8-10 kg /ngày, trừ chi phí lãi được 200 đến 200 triệu/ha/năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cách làm tự phát của người dân, chưa đánh giá được hết năng suất, cũng như các chỉ tiêu về sâu bệnh, các phương án thu hoạch bảo quản và cạnh tranh trên thị trường. Dự án trồng rau măng tây xanh theo hướng VietGap sẽ áp dụng và hoàn thiện quy trình kết hợp đánh giá tình hình sinh trưởng, các chỉ tiêu sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, năng suất thực tế và định hướng phát triển diện tích măng tây xanh trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thông qua triển khai dự án “Xây dựng mô hình trồng Rau măng tây xanh theo hướng VietGap tại Ninh Thuận” do Hội Nông dân tỉnh chủ trì thực hiện. Với mục tiêu thử nghiệm nhằm đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, tính thích nghi, hiệu quả kinh tế, từ đó hoàn thiện quy trình trồng cây măng tây xanh phù hợp với điều kiện tỉnh, nhân rộng mô hình và chuyển giao kỹ thuật trồng măng tây trên địa bàn tỉnh. Dự án được thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư KH&CN vào mô hình là 261 triệu, triển khai tại 3 vùng: An Hải, Mỹ Hải và Văn Hải với diện tích 0,6 ha. Cây măng tây là đối tượng cây trồng mới đối với tỉnh Ninh Thuận và được biết đến từ năm 2009, nhưng giá trì kinh tế rất cao, góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân. Bình quân đầu tư trên 1 sào, người dân thu được 8-10 kg /ngày, trừ chi phí lãi được 200 đến 200 triệu/ha/năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cách làm tự phát của người dân, chưa đánh giá được hết năng suất, cũng như các chỉ tiêu về sâu bệnh, các phương án thu hoạch bảo quản và cạnh tranh trên thị trường. Dự án trồng rau măng tây xanh theo hướng VietGap sẽ áp dụng và hoàn thiện quy trình kết hợp đánh giá tình hình sinh trưởng, các chỉ tiêu sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, năng suất thực tế và định hướng phát triển diện tích măng tây xanh trên địa bàn tỉnh. 
 

Mua măng tây ở đâu? Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để mua măng tây tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Mr. Trần
0912.60.80.99


Sản phẩm: http://save.vn/thuc-pham-va-an-uong/mang-tay-xanh-p541.html
Fanpage: https://www.facebook.com/MangTayXanhHaNoi

Các tin cùng chuyên mục

Trang 1 / 2
12

Liên hệ Mua hàng

0165.611.3835

Chính sách chất lượng

Mua sắm tại Save.vn là An toàn

Cam kết Mua sắm An toàn

Cước phí Vận chuyển

Miễn phí Vận chuyển Tiêu chuẩn tất cả đơn hàng, bất kể kích thước hoặc giá trị.

Xem thêm

Chính sách Trả hàng

Save.vn vui vẻ chấp nhận trả hàng của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Xem thêm